Các thẻ cơ bản trong HTML

html-tags

HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản có mặt từ rất sớm. Nó được sử dụng để xây dựng phía Frontend cho website. Cũng như mọi ngôn ngữ lập trình khác có một số thẻ được sử dụng phổ biến lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy cùng xem các thẻ HTML cơ bản thường được dùng là gì.

Trước tiên bạn phải biết được cấu trúc của một chương trình HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tiêu đề</title>
</head>
<body>
    <div>Phần thân website chứa rất nhiều thẻ</div>
</body>
</html>

Với cấu trúc trên bạn sẽ thấy rằng một tài liệu HTML sẽ gồm có

  • <!–DOCTYPE html
  • Tiếp đó là cặp thẻ <html>…</html> bên ngoài cùng bao bọc phần <head></head> và <body></body>

Tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML

1. Thẻ <br/>

Br là thẻ xuống dòng được sử dụng thường xuyên. Khi muốn ngắt dòng của một đoạn văn bản nào đó bạn sẽ dùng đến <br>

2. Thẻ headings (H1 -> H6)

Đây là các thẻ tiêu đề có mức độ sử dụng khá phổ biến. H1 có kích thước chữ lớn nhất, lần lượt tới H6

3. Thẻ <div>, <span>

Tần suất xuất hiện của <div> và <span> cũng khá nhiều. thẻ <div> được sử dụng để chia khối chẳng hạn như bạn muốn phân chia bố cục website thành Header, Content, Sidebar, Footer thì cần tới nó.

Còn với thẻ <span> thuộc dạng inline. Có nghĩa là kích thước của nó sẽ phụ thuộc vào phần tử con nó chứa. Không giống với <div>. thẻ <div> thuộc dạng block kích thước sẽ rộng ra 100% màn hình.

4. Thẻ <img>

Để thêm hình ảnh vào website bạn cần dùng tới thẻ <img>

Cách viết như sau: <img alt=”Mô tả bức ảnh” src=”duong-dan-anh.jpg”/>

5. Thẻ <ul>, <ol>

Đây là thẻ định dạng danh sách list.

Cách viết:

<ul>
<li>A</li>
<li>B</li>
</ul>

Đối với <ol> cũng viết tương tự như vậy.

6. Thẻ <b>, <strong>, <i>, <em>, <u>

  • Thẻ <b> và <strong> dùng để in đậm văn bản
  • Thẻ <i>, <em> dùng để làm nghiêng chữ
  • Thẻ <u> gạch chân bên dưới

7. Thẻ <table>

Dùng để tạo bảng

Cách viết

<table border="1">
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</table>

8. Thẻ <form>, <input>

Thẻ <form> thường được dùng để tạo các form liên hệ, bình luận trên website.

<form>
<input type="text" value="Tên">
<input type="submit" value="Gửi đi">
</form>

9. Thẻ <a>

Thẻ tạo liên kết thông dụng trong HTML.

Cách viết: <a href=”duong-dan”>Truy cập</a>

Đang cập nhật thêm…

Trên đây là tổng hợp danh sách các thẻ thông dụng hay dùng nhất trong HTML. Với người mới bắt đầu nên tìm hiểu và thực hành thuần thục liên tục mới có thể nhớ được.

Hiện nay HTML đã nâng cấp lên phiên bản thứ 5 vì thế trong HTML còn có bổ sung nhiều thẻ khác nữa. Mình sẽ đề cập trong một bài viết khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *