Phương thức tĩnh trong PHP

phuong-thuc-tinh-php-1

Khi học lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP bạn sẽ làm việc với phương thức. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về phương thức tĩnh (static method) mà thôi.

Phương thức tĩnh là gì?

Phương thức tĩnh trong lập trình hướng đối tượng được khai báo bắt đầu bằng static. Và khi gọi phương thức không cần phải khởi tạo đối tượng với từ khóa new mà thay vào đó gọi trực tiếp luôn.

Hãy thực hành với ví dụ sau:

<?php 
class PHPLearn {
 public static function learn() {
  echo "Bài học về static method";
 }
}
PHPLearn::learn();

Cách viết của phương thức cũng gần giống như viết hàm (function). Điểm khác biệt đó là phía trước đó là access modifier. Trong trường hợp này sử dụng public có nghĩa là phương thức có thể truy cập ở bên trong, bên ngoài class.

Cách gọi phương thức tĩnh

Để gọi phương thức tĩnh khá đơn giản

PHPLearn::learn();

Bạn chỉ cần gõ ClassName tiếp đến dùng dấu (::) sau đó viết tên của phương thức đó.

Hoặc cũng có thể gọi bằng self

self::learn();

Truy cập static method từ class con

<?php 
class PHPLearn {
 static function learn() {
  echo "Bài học về static method";
 }
}

class FunctionLearn extends PHPLearn {
 public function __construct() {
  PHPLearn::learn();
 }
}
new FunctionLearn();

Lưu ý: static method cần phải sử dụng public. Không dùng private.

Hoặc cũng có thể viết như sau:

parent::learn();

Lời kết: Bài viết trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về phương thức tĩnh trong PHP. Lập trình hướng đối tượng (OOP) là khá quan trọng trong lập trình website. Vì thế nắm vững những kiến thức cơ bản sẽ giúp cho bạn học tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *