Tăng giới hạn kích thước upload file trong WordPress

maximum-file-upload-size-1

Ở trong WordPress mặc định khi tải Theme lên chỉ giới hạn 2MB. Nếu upload tập tin lớn hơn sẽ xuất hiện lỗi upload_max_filesize. Đối với các giao diện có dung lượng lớn thì không thể đưa được lên. Chính vì vậy bạn sẽ phải tăng giới hạn kích thước upload file trong WordPress. Bài viết này sẽ hướng dẫn một số cách dễ làm nhất.

Tăng dung lượng upload bằng file functions.php

Cách đầu tiên đó là bạn sẽ chèn code vào trong file functions.php. Để mở vào Appearance (Giao diện) => Theme Editor (Chỉnh sửa giao diện) => nhấp vào functions.php

Tiếp theo cho đoạn code này xuống dưới cùng của tập tin:

@ini_set( 'upload_max_size' , '128M' );
@ini_set( 'post_max_size', '128M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Tăng dung lượng upload bằng file .htaccess

Để mở được tập tin .htaccess bạn sẽ vào Yoast Seo => Tools => File editor. Cho code xuống bên dưới rồi lưu lại

php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

htaccess

Tăng dung lượng upload bằng file php.ini

File php.ini sẽ nằm ở trên CPANEL Hosting. Bạn cần phải đăng nhập vào => Nhấp vào File Manager => Nhấp vào thư mục chứa tên miền. Nếu không có nhấp vào File để tạo mới và thêm đoạn mã này vào:

upload_max_filesize = 128M
post_max_size = 128M
max_execution_time = 300

Kết luận: Chỉ với 3 cách đơn giản trên bạn đã thoải mái upload các file có dung lượng lớn lên rồi. Nếu như đang xuất hiện lỗi upload_max_filesize trong WordPress hãy áp dụng ngay những cách này nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *